Green Shop:

Để khuyến khích việc tiêu dùng xanh – tiêu dùng có trách nhiệm và tạo giá trị liên kết cho cộng đồng tiêu dùng – sản xuất xanh, tại Sống Xanh Cafe chúng tôi có giới thiệu và bán trực tiếp các sản phẩm xanh của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội:

Sản phẩm thuốc nam của Doanh nghiệp Xã hội Vietherb

Đài quả khô hibiscus từ Thảo Mộc

Trà thảo dược từ Tâm Thảo

Rau hữu cơ từ Xanhshop.com

Cafe sạch từ Coffee Tree

Tranh gạo của Doanh nghiệp Xã hội Sắc Việt

Sản phẩm thảo dược chăm sóc sức khỏe: khẩu trang, gối kê tay… của Doanh nghiệp Xã hội Thiên Tâm

Tranh xoắn giấy của Nhóm Phiên Ngôn hỗ trợ người Điếc

Đồ lưu niệm, trang trí, trang sức của Doanh nghiệp Xã hội Quà của Biển – Marine Gifts

Túi xách tái chế từ Cửa hàng 3T