no price-01

Tin tưởng mạnh mẽ vào những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, đồng thời  tự tin vào chất lượng đã được khẳng định của mình, Green UP sẽ dành 5 sản phẩm đầu tiên mỗi ngày để bán với chính sách “không giá”, nghĩa là Quý Khách hàng có quyền tự quyết định số tiền mình sẽ trả cho sản phẩm nhận được. Green UP cam kết chất lượng tiêu chuẩn cho tất cả các sản phẩm được bán với chính sách này. Ngoài ra, Green UP cũng sẽ dành toàn bộ doanh thu từ chính sách “không giá” cho Quỹ Sống Xanh để ủng hộ hoạt động phát triển cộng đồng Sống Xanh.

Green UP cũng hy vọng nhận được sự ủng hộ quý giá của Quý Khách hàng để chúng tôi có thể áp dụng chính sách “không giá” này cho tất cả sản phẩm bán ra trong tương lai.

Xin cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Green UP.

 Green UP your life!